Galatským 1:15

B21
Bible 21

15Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,