Amos 1:15

B21
Bible 21

15Jejich král půjde do vyhnanství
a jeho velmoži spolu s ním,
praví Hospodin.