Versions

Cancel
 
15Hospodinův anděl tehdy promluvil k Eliášovi: „Sestup s ním, neboj se ho.“ A tak vstal a šel s ním ke králi.