2 Královská 1:1

2 Královská 1:1 B21

Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli.
B21: Bible 21
Share