2 Petr 1:15

B21
Bible 21

15Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat.