2 Letopisů 1:15

B21
Bible 21

15Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení a cedrů jako planých fíků v podhůří.