Versions

Cancel
 
15aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu.

Bible, překlad 21. století