1 Korintským 1:15

B21
Bible 21

15aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu.