रोमी 8:6

रोमी 8:6 NNRV

किनभने, पापमय स्‍वभावमा मन लगाउनुचाहिँ मृत्‍यु हो, तर पवित्र आत्‍मामा मन लगाउनु जीवन र शान्‍ति हो।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share

रोमी 8:6

Share