एफिसी 4:32

एफिसी 4:32 NNRV

जसरी परमेश्‍वरले ख्रीष्‍टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्‍यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक-अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु होओ।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share

एफिसी 4:32

Share