कलस्सी 3:15

कलस्सी 3:15 NNRV

ख्रीष्‍टको शान्‍तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्‍य गरोस्‌। साँच्‍चै, तिमीहरू त्‍यसको निम्‍ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्‍यवादी होओ।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share

कलस्सी 3:15

Share