उत्‍पत्ति पुस्तक परिचय
NNRV

उत्‍पत्ति पुस्तक परिचय

पुस्तक परिचय
उत्‍पत्ति १:१ को वाक्‍यांश “आदिमा” हिब्रू शब्द “बेरेशीय” बाट अनुवाद गरिएको हो, जसलाई “उत्‍पत्ति” अर्थात्‌ सबै कुराहरूको सुरुवात्‌ भनी नामाकरण गरियो।
यस पुस्‍तकमा सृष्‍टिको वर्णन मात्र भएको छैन। तर अझ उदेकको घटना अब्राहामद्वारा इस्राएलजातिको उत्‍पत्ति र त्‍यही इस्राएली राष्‍ट्रको निर्माणद्वारा परमेश्‍वरको मुक्तिको विश्‍वव्‍यापी परियोजनाको प्रथम प्रभातको उल्‍लेख यहाँ गरिएको छ।
यस पुस्‍तकलाई विशेषत: सम्बन्धको पुस्तक भनेर पनि चिनिन्छ। विशेष गरी यसमा परमेश्‍वर र प्रकृतिको सम्बन्ध, परमेश्‍वर र मानिसको सम्बन्ध र मानिस मानिसको सम्बन्ध आदि उल्‍लेख गरिएको पाउछौं।

Scripture Text © Nepal Bible Society 1997, 2006, 2009, 2012 

Learn More About Nepali New Revised Version