उत्‍पत्ति 1:27

उत्‍पत्ति 1:27 NNRV

यसैकारण परमेश्‍वरले मानिसलाई आफ्‍नै स्‍वरूपमा सृष्‍टि गर्नुभयो। परमेश्‍वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्‍टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्‍टि गर्नुभयो।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share

उत्‍पत्ति 1:27

Share