उत्‍पत्ति 1:20

उत्‍पत्ति 1:20 NNRV

अनि परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “पानी जीवित प्राणीहरूले प्रशस्‍त गरी भरिऊन्‌ र पक्षीहरूचाहिँ पृथ्‍वीमाथि आकाशमा उडून्‌।”
NNRV: Nepali New Revised Version
Share