उत्‍पत्ति 1:2

उत्‍पत्ति 1:2 NNRV

पृथ्‍वी आकारविनाको र शून्‍य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्‍धकार थियो, र परमेश्‍वरका आत्‍मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दैरहनुहुन्‍थ्‍यो।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share

उत्‍पत्ति 1:2

Share