उत्‍पत्ति 1:12

उत्‍पत्ति 1:12 NNRV

भूमिले वनस्‍पति, बीउ हुने बोटहरू र आ-आफ्‍नो किसिमको बीउ हुने फल फल्‍ने वृक्षहरू उमार्‍यो। अनि परमेश्‍वरले हेर्नुभयो, त्‍यो असल थियो।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share