उत्‍पत्ति 1:10

उत्‍पत्ति 1:10 NNRV

परमेश्‍वरले ओबानो भूमिलाई “पृथ्‍वी” भन्‍नुभयो, र जम्‍मा भएको पानीलाई “समुद्र” भन्‍नुभयो। अनि परमेश्‍वरले हेर्नुभयो, त्‍यो असल थियो।
NNRV: Nepali New Revised Version
Share