Matej 1
BKJ

Matej 1

1
Rodoslovlje Isusa Krista
1Knjiga rodoslovlja Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
2Abraham je rodio Izaka; a Izak je rodio Jakova; a Jakov je rodio Judu i njegovu braću.
3A Juda je s Tamarom rodio Faresa i Zaraha; a Fares je rodio Esroma; a Esrom je rodio Arama;
4a Aram je rodio Aminadaba; a Aminadab je rodio Naasona; a Naason je rodio Salmona;
5a Salmon je s Rahabom rodio Boaza; a Boaz je s Rutom rodio Obeda; a Obed je rodio Jišaja;
6a Jišaj je rodio Davida, kralja; a David, kralj s bivšom je ženom Urijinom rodio Salomona;
7a Salomon je rodio Roboama; a Roboam je rodio Abiju; a Abija je rodio Asu;
8a Asa je rodio Jozafata; a Jozafat je rodio Jorama; a Joram je rodio Osiju;
9a Osija je rodio Joatama; a Joatam je rodio Ahaza; a Ahaz je rodio Ezekiju;
10a Ezekija je rodio Manasiju; a Manasija je rodio Amona; a Amon je rodio Josiju;
11a Josija je rodio Jehonija i njegovu braću u vrijeme progonstva u Babilonu.
12A nakon što su bili prognani u Babilon, Jehonija je rodio Salatiela; a Salatiel je rodio Zorobabela;
13a Zorobabel je rodio Abijuda; a Abijud je rodio Elijakima; a Elijakim je rodio Azora;
14a Azor je rodio Sadoka; Sadok je rodio Ahima; a Ahim je rodio Elijuda;
15a Elijud je rodio Eleazara; a Eleazar je rodio Matana; a Matan je rodio Jakova;
16a Jakov je rodio Josipa, muža Marije od koje se rodio Isus, koji je nazvan Krist.
17Tako je svih naraštaja od Abrahama do Davida bilo četrnaest naraštaja; i od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; i od progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
Isusovo rođenje
18A rođenje Isusa Krista bilo je ovako. Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, prije nego što su se oni sastali, našla se trudna po Duhu Svetome.
19Tada Josip, muž njezin, budući pravedan, nije ju htio javno osramotiti pa ju je naumio potajno otpustiti.
20Ali dok je on o tome razmišljao, gle, anđeo mu se Gospodnji pojavio u snu govoreći: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što je začeto u njoj od Duha je Svetoga.
21A ona će roditi sina i ti ćeš ga nazvati imenom ISUS, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.”
22A sve se to dogodilo da bi se ispunilo što je Gospodin rekao po proroku, govoreći:
23“Gle, djevica će začeti i roditi sina i nazvat će ga imenom Emanuel!”, što je prevedeno: Bog s nama.
24Onda se Josip probudio iz sna, učinio kako mu je anđeo Gospodnji zapovjedio i uzeo k sebi svoju ženu;
25i nije ju upoznao sve dok nije rodila svoga prvorođenog sina, te ga nazvao imenom ISUS.

Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA


Learn More About Biblija kralja Jakova

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.