Матей 1
РИ ББД

Матей 1

1
Родословието на Исус Христос
(Лука 3:23-38)
1 # Бит. 12:3, 22:18; Пс. 132:11; Ис. 11:1; Йер. 23:5; Мат. 3:17, 22:42; Лука 3:23; Йоан 7:42; Д.А. 2:30, 13:23; Рим. 1:3 Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.
2 # Бит. 21:2,3, 25:26, 29:35 От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;
3 # Бит. 38:27,30, 46:12; Рут 4:18; 1 Лет. 2:5,9 от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;
4от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;
5от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;
6 # 1 Ц. 17:12; 2 Ц. 12:24 а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;
7 # 3 Ц. 11:43, 14:31, 15:8 от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;
8от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;
9от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;
10 # 4 Ц. 20:21; 1 Лет. 3:13 от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;
11 # 4 Ц. 23:34, 24:6; 1 Лет. 3:15,16; 2 Лет. 36:20; Йер. 27:20, 39:9, 52:11,15,28-30; Дан. 1:2 а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 # 1 Лет. 3:17,19; Езд. 3:2, 5:2; Неем. 12:1; Аг. 1:1 А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;
13от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;
14от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;
15от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;
16а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос#1:16От гр. Помазаник, или евр. Месия..
17И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.
Рождението на Исус Христос
(Лука 1:26-35, 2:1-7)
18 # Лука 1:27,35 А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух.
19 # Вт. 24:1; Лука 1:35 А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.
21 # Лука 1:31; Д.А. 4:12, 5:31, 13:23,38; 1 Йоан 2:2; Рим. 3:24 Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус#1:21Спасител; Йешуа – Господ е спасение.; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.
22А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 # Ис. 7:14 „Ето, девицата ще зачене и ще роди син;
и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас.
24И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;
25 # Изх. 13:2; Лука 2:7,21 но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.


Learn More About Библия, ревизирано издание