Mathia 5
BRU

Mathia 5

5
Yê-su Atỡng Bo Ỡt Tâng Cóh
(Luca 6:20-23)
1Toâq Yê-su hữm clứng lứq cũai ỡt ngki, án chỗn tâng cóh; chơ án tacu. Tỗp rien tễ án tacu cheq án. 2Chơ Yê-su tabŏ́q atỡng alới neq:
3“Bốn lứq cũai aléq ngin mứt pahỡm alới tỡ bữn o ntrớu,
yuaq Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm alới.
4Bốn lứq cũai aléq sâng ngua tâng dỡi nâi,
yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ toâp aliam alới.
5Bốn lứq cũai aléq bữn mứt lamên,
yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ yỗn alới ndỡm cốc cutễq nâi.
6Bốn lứq cũai aléq ễr áiq yoc ễ táq ranáq tanoang o,
yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ yỗn alới bữn ariang pahỡm alới yoc.
7Bốn lứq cũai aléq sâng ayooq táq cũai canŏ́h,
yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ sâng ayooq táq alới tê.
8Bốn lứq cũai aléq bữn mứt pahỡm tỡ bữn lôih ntrớu,
yuaq nỡ‑ra alới bữn hữm Yiang Sursĩ.
9Bốn lứq cũai aléq radững ŏ́c ratoi,
yuaq nỡ‑ra Yiang Sursĩ dŏq cũai ki la con acái án.
10Bốn lứq cũai aléq ramóh máh ramứh túh coat cỗ tian alới puai ngê Yiang Sursĩ,
yuaq nỡ‑ra alới bữn ndỡm ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloŏng.
11“Bốn lứq anhia toâq cũai canŏ́h sieu anhia, táq anhia, cớp tũn anhia táq nheq máh ŏ́c sâuq, cỗ anhia puai ngê cứq. 12Cóq anhia ỡt bũi cớp ỡn chỡ, yuaq nỡ‑ra anhia bữn kia sa‑ữi tâng paloŏng. Yuaq máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq chĩuq noau táq alới machớng anhia tê.”
Yê-su Atỡng Tễ Boi Cớp Ŏ́c Poang
(Mac 9:50; Luca 14:34-35)
13“Anhia la samoât riang boi yỗn cũai canŏ́h ỡt tâng cốc cutễq nâi. Ma khân boi cỡt ntiah, nŏ́q ễ táq yỗn cỡt báq loah? Lứq tỡ têq táq ntrớu noâng boi ki. Hái tốh táh yỗn cũai tĩn chíq.
14“Anhia la samoât riang poang claq yỗn nheq cũai tâng cốc cutễq nâi. Anhia la samoât riang muoi vil toâr tâng anũol cóh. Tỡ bữn noau têq capáng chíq poang tễ vil ki. 15Machớng ki tê, tỡ bữn noau tacât chớp tớu, chơ catứp chóq khang. Ma lứq noau dŏq tâng rông yỗn poang claq chu nheq tữh cũai tâng dống. 16Machớng ki tê, anhia cóq yỗn poang tễ anhia claq yỗn cũai canŏ́h hữm. Ngkíq toâq alới hữm máh ranáq o anhia táq, alới lứq khễn Mpoaq anhia tâng paloŏng.”
Yê-su Atỡng Tễ Phễp Rit Môi-se Yỗn
17“Anhia chỗi chanchớm cứq toâq pỡ nâi ễ pupứt chíq phễp rit Môi-se, tỡ la ngê máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. Cứq tỡ bữn toâq ễ pupứt ngê ki, ma cứq toâq ễ yỗn ngê ki cỡt rapĩeiq. 18Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân noâng bữn paloŏng cớp cutễq, lứq tỡ bữn pứt muoi ŏ́c ntrớu tễ phễp rit nâi toau sốt nheq dỡi. 19Ngkíq, khân cũai aléq táh muoi ŏ́c ntrớu tễ phễp rit ki cớp atỡng cũai canŏ́h yỗn táh tê, cũai ki tỡ têq cỡt sốt ntrớu tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. Ma cũai aléq ma trĩh phễp rit ki cớp atỡng yỗn cũai canŏ́h trĩh tê, cũai ki cỡt sốt lứq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 20Ngkíq cứq atỡng anhia, khân anhia yoc ễ mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, anhia cóq puai ngê Yiang Sursĩ yỗn o clữi tễ máh cũai yống rit cớp máh cũai Pha-rasi.”
Yê-su Atỡng Tễ Cũai Mứt Nsóq
(Luca 12:57-59)
21“Anhia khoiq sâng chơ noau atỡng tễ mbŏ́q neq:
‘Anhia chỗi cachĩt cũai.
Cũai aléq ma cachĩt cũai canŏ́h,
noau lứq sữq án.’#Loŏh Tễ Ê-yip-tô 20:13; Patâp Loah 5:17
22Ma cứq atỡng anhia neq: Khân cũai aléq sâng nsóq mứt chóq sễm ai án, Yiang Sursĩ lứq sữq cũai ki. Aléq ralỗih cớp sễm ai, cớp pai sễm ai án neq: ‘Mới sacũl lứq,’ ki têq cũai tâng dống sang parchĩn. Ma cũai aléq báih cớp pupap sễm ai án, cũai ki Yiang Sursĩ apŏ́ng tâng pống sarloac. 23Ngkíq, khân anhia dững crơng ễ chiau sang yỗn Yiang Sursĩ pỡ prông sang, ma anhia sanhữ loah sễm ai anhia noâng ũan cớp anhia, 24cóq anhia dŏq crơng sang ki tâng dống sang. Chơ cóq anhia píh chu ra‑o loah cớp sễm ai anhia voai. Ki nŏ́q anhia chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ.
25“Toâq anhia ralỗih cớp cũai canŏ́h, cớp cũai ki ễ dững anhia pỡq ramóh cũai sốt, cóq anhia pruam ratoi loah bo anhia tỡ yũah toâq pỡ cũai sốt. Khân anhia tỡ bữn pruam ratoi chái, cŏh lơ cũai sốt ki dững anhia toâq pỡ cũai sốt hỡn ễn yỗn án rasữq anhia. Ngkíq cũai sốt ki ễ chiau anhia yỗn noau kháng anhia tâng cuaq tũ. 26Anhia tỡ têq loŏh tễ cuaq toau anhia culáh dũ nheq máh práq cũai sốt ki pai.
Yê-su Atỡng Tễ Cũai Cooc Lacuoi Tỡ La Cayac Noau
27“Anhia khoiq sâng noau atỡng neq:
‘Chỗi cooc lacuoi tỡ la cayac cũai canŏ́h.’#Loŏh Tễ Ê-yip-tô 20:14; Patâp Loah 5:18
28Ma cứq atỡng anhia neq: Cũai aléq ma nhêng chu cũai mansễm cớp mứt pahỡm án chanchớm yoc ễ bữn mansễm ki, lôih mứt pahỡm cũai ki la machớng án khoiq cooc mansễm ki chơ. 29Khân ŏ́c moat anhia ma dững anhia táq lôih, cóq anhia culáiq táh chíq ŏ́c moat ki. O hỡn anhia pứt ŏ́c moat anhia sâng, saláng anhia pứt nheq tỗ chác tâng pống sarloac. 30Cớp khân atĩ anhia ma dững anhia táq lôih, cóq anhia cŏ́h voang chíq atĩ ki. O hỡn anhia pứt atĩ sâng, saláng anhia pứt nheq tỗ chác tâng pống sarloac.
Yê-su Atỡng Tễ Cũai Táh Lacuoi
(Mathia 19:9; Mac 10:11-12; Luca 16:18)
31“Bữn noau khoiq chĩc neq:
‘Cũai aléq ma yoc táh lacuoi án,
án cóq táq choâiq ratáh yỗn lacuoi.’#Patâp Loah 24:1
32Ma cứq atỡng anhia neq: Khân cũai aléq táh lacuoi án ma lacuoi án tỡ bữn bếq parnơi cớp samiang canŏ́h, cũai ki táq yỗn lacuoi án cỡt lôih khân án ĩt cayac tamái. Cớp cũai canŏ́h noap án bữn lôih samoât riang án cooc lacuoi noau.
Yê-su Atỡng Tễ Cũai Thễ Dũan
33“Anhia khoiq sâng chơ noau pai tễ mbŏ́q neq:
‘Khân anhia thễ dũan ntrớu ma talếq ramứh Yiang Sursĩ,
ki anhia tỡ têq táh.’#Ngih Proai 30:2
34Ma cứq atỡng anhia neq: Khân anhia ễ pruam ntrớu, anhia chỗi talếq ramứh ntrớu. Chỗi talếq paloŏng, yuaq paloŏng la ntốq Yiang Sursĩ ỡt. 35Chỗi talếq cốc cutễq, yuaq cutễq la Yiang Sursĩ toâp ndỡm. Chỗi talếq vil Yaru-salem, yuaq vil ki la vil Yiang Sursĩ, án ca Puo Sốt Toâr. 36Cớp anhia chỗi talếq dếh plỡ sóc anhia, yuaq anhia tỡ têq táq muoi ntreh sóc cloc tỡ la cũm. 37Khân pĩeiq, ki anhia pai ‘Pĩeiq.’ Khân tỡ pĩeiq, ki anhia pai ‘Tỡ pĩeiq.’ Khân anhia pai sa‑ữi santoiq canŏ́h, ŏ́c ki toâq tễ yiang Satan.
Yê-su Atỡng Tễ Cũai Carláh Dỡq
(Luca 6:29-30)
38“Anhia khoiq sâng chơ noau pai neq:
‘Moat pláih loah moat;
canễng pláih loah canễng.’#Loŏh Tễ Ê-yip-tô 21:24; Lê-vi 24:20; Patâp Loah 19:21
39Ma cứq atỡng anhia neq: Chỗi carláh dỡq chóq cũai táq anhia. Khân noau tapáh rêng báng anhia coah atoam, ki cóq anhia sato yỗn án tapáh coah avêr hỡ. 40Khân noau dững anhia toâq ramóh cũai sữq cỗ yoc ễ ĩt au tâng clống tễ tỗ anhia, ki anhia tũot dếh au tuar yáng tiah hỡ, chơ yỗn pỡ án. 41Khân noau ễp anhia yỗn pỡq muoi ki-lô-mễt, ki cóq anhia pỡq loâng bar ki-lô-mễt cớp án. 42Khân cũai aléq sễq ntrớu tễ anhia, anhia yỗn án aki. Cớp khân cũai aléq yoc ễ mian ntrớu tễ anhia, ki anhia yỗn án mian.
Yê-su Atỡng Cóq Ayooq Máh Cũai Par‑ũal
(Luca 6:27-28, 32-36)
43“Anhia khoiq sâng chơ noau pai neq:
‘Cóq anhia ayooq yớu anhia,
cớp kêt cũai ca yoc ễ táq anhia.’#Lê-vi 19:18
44Ma cứq atỡng anhia neq: Cóq anhia ayooq máh cũai yoc ễ táq anhia, cớp cóq anhia câu yỗn cũai ca táq túh coat anhia. 45Táq ngkíq anhia lứq cỡt con acái Mpoaq anhia tâng paloŏng. Yuaq án yỗn moat mandang án claq pỡ cũai o cớp cũai loâi. Cớp án yỗn mia rooh cũai tanoang o, cớp cũai tỡ bữn tanoang o. 46Khân anhia ayooq ống cũai ayooq anhia sâng, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Lứq samoât, cũai ĩt práq thễq la táq machớng ki tê. 47Cớp khân anhia tabỡp tabéh o ống sễm ai anhia sâng, ki anhia tỡ bữn salễh ntrớu tễ cũai canŏ́h. Dếh cũai tỡ nai sâng tễ Yiang Sursĩ la táq machớng ki tê. 48Ngkíq, cóq anhia bữn mứt pahỡm samoât Mpoaq anhia tâng paloŏng, án tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh o ntrớu.

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved


Learn More About Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.