ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 2:21

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 2:21 MSB

ထို​အ​ခါ ယော​သပ်​သည်​ထ​၍ သူ​ငယ်​တော်​နှင့်​မယ်​တော်​တို့​ကို​ခေါ်​ဆောင်​ကာ အစ္စ​ရေး​ပြည်​သို့ ပြန်​လာ​လေ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share