ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 2:14

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 2:14 MSB

ထို​အ​ခါ ယော​သပ်​သည်​ထ​၍ ည​အ​ချိန်​၌​ပင် သူ​ငယ်​တော်​နှင့်​မယ်​တော်​တို့​ကို ခေါ်​ဆောင်​ကာ အီ​ဂျစ်​ပြည်​သို့ ထွက်​ခွာ​သွား​ပြီး​လျှင်
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share