ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 2:10

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 2:10 MSB

သူ​တို့​သည် ထို​ကြယ်​ကို​မြင်​သော​အ​ခါ အ​လွန်​ဝမ်း​မြောက်​ဝမ်း​သာ​ဖြစ်​ကြ​ပြီး
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share