ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1
MSB

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1

1
ယေ​ရှု​ခ​ရစ်​တော်​၏​ဆွေ​စဉ်​မျိုး​ဆက်​စာ​ရင်း
1အာ​ဗြ​ဟံ​၏​သား၊ ဒါ​ဝိဒ်​၏​သား​ဖြစ်​တော်​မူ​သော ယေ​ရှု​ခ​ရစ်​တော်​၏​ဆွေ​တော်​စဉ်​မျိုး​တော်​ဆက်​စာ​ရင်း​ဟူ​မူ​ကား2အာ​ဗြ​ဟံ​သည် သား​ဣ​ဇက်​ကို​ရ​၏။ #“...ကို​မွေး​ဖွား​၏။” သို့​မ​ဟုတ် “...၏​ဖ​ခင်​ဖြစ်​လာ​၏” (၁:၁၆ အ​ထိ ထို​နည်း​တူ​ဖြစ်​သည်။)ဣ​ဇက်​သည် သား​ယာ​ကုပ်​ကို​ရ​၏။ ယာ​ကုပ်​သည် သား​ယု​ဒ​နှင့်​သူ​၏​ညီ​အစ်​ကို​များ​ကို​ရ​၏။3ယု​ဒ​သည် တာ​မာ​အား​ဖြင့် သား​ဖာ​ရက်​နှင့်​ဇာ​ရ​ကို​ရ​၏။ ဖာ​ရက်​သည် သား​ဟေ​ဇ​ရုံ​ကို​ရ​၏။ ဟေ​ဇ​ရုံ​သည် သား​အာ​ရံ​ကို​ရ​၏။4အာ​ရံ​သည် သား​အ​မိ​န​ဒပ်​ကို​ရ​၏။ အ​မိ​န​ဒပ်​သည် သား​နာ​ရှုန်​ကို​ရ​၏။ နာ​ရှုန်​သည် သား​စာ​လ​မုန်​ကို​ရ​၏။5စာ​လ​မုန်​သည် ရာ​ခပ်​အား​ဖြင့် သား​ဗော​ဇ​ကို​ရ​၏။ ဗော​ဇ​သည် ရု​သ​အား​ဖြင့် သား​ဩ​ဗက်​ကို​ရ​၏။ ဩ​ဗက်​သည် သား​ယေ​ရှဲ​ကို​ရ​၏။6ယေ​ရှဲ​သည် သား​ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​ကြီး​ကို​ရ​၏။
ဒါ​ဝိဒ်​သည် ဥ​ရိ​ယ​၏​မ​ယား​#တိုက်​ရိုက်​ပြန်​ဆို​လျှင် “ဥ​ရိ​ယ​နှင့်​ဆိုင်​သော​သူ”အား​ဖြင့် သား​ရှော​လ​မုန်​ကို​ရ​၏။7ရှော​လ​မုန်​သည် သား​ရော​ဗောင်​ကို​ရ​၏။ ရော​ဗောင်​သည် သား​အ​ဘိ​ယ​ကို​ရ​၏။ အ​ဘိ​ယ​သည် သား​အာ​သ​ကို​ရ​၏။8အာ​သ​သည် သား​ယော​ရှ​ဖတ်​ကို​ရ​၏။ ယော​ရှ​ဖတ်​သည် သား​ယော​ရံ​ကို​ရ​၏။ ယော​ရံ​သည် သား​ဩ​ဇိ​ကို​ရ​၏။9ဩ​ဇိ​သည် သား​ယော​သံ​ကို​ရ​၏။ ယော​သံ​သည် သား​အာ​ခတ်​ကို​ရ​၏။ အာ​ခတ်​သည် သား​ဟေ​ဇ​ကိ​ကို​ရ​၏။10ဟေ​ဇ​ကိ​သည် သား​မ​နာ​ရှေ​ကို​ရ​၏။ မ​နာ​ရှေ​သည် သား​အာ​မုန်​ကို​ရ​၏။ အာ​မုန်​သည် သား​ယော​ရှိ​ကို​ရ​၏။11ဘေ​ဘီ​လုံ​သို့​ရွှေ့​ပြောင်း​ခြင်း​ခံ​ရ​ချိန်​တွင် #၄ရာ ၂၄:၁၄-၁၆။ယော​ရှိ​သည် သား​ယေ​ခေါ​နိ​နှင့် သူ​၏​ညီ​အစ်​ကို​များ​ကို​ရ​၏။
12ဘေ​ဘီ​လုံ​သို့ ရွှေ့​ပြောင်း​ခြင်း​ခံ​ရ​ပြီး​နောက် ယေ​ခေါ​နိ​သည် သား​ရှာ​လ​သေ​လ​ကို​ရ​၏။ ရှာ​လ​သေ​လ​သည် သား​ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​ကို​ရ​၏။13ဇေ​ရု​ဗ​ဗေ​လ​သည် သား​အ​ဗျုဒ်​ကို​ရ​၏။ အ​ဗျုဒ်​သည် သား​ဧ​လျာ​ကိမ်​ကို​ရ​၏။ ဧ​လျာ​ကိမ်​သည် သား​အာ​ဇော်​ကို​ရ​၏။14အာ​ဇော်​သည် သား​ဇာ​ဒုတ်​ကို​ရ​၏။ ဇာ​ဒုတ်​သည် သား​အာ​ခိမ်​ကို​ရ​၏။ အာ​ခိမ်​သည် သား​ဧ​လုဒ်​ကို​ရ​၏။15ဧ​လုဒ်​သည် သား​ဧ​လာ​ဇာ​ကို​ရ​၏။ ဧ​လာ​ဇာ​သည် သား​မဿန်​ကို​ရ​၏။ မဿန်​သည် သား​ယာ​ကုပ်​ကို​ရ​၏။16ယာ​ကုပ်​သည် မာ​ရိ​၏​ခင်​ပွန်း​ဖြစ်​သူ သား​ယော​သပ်​ကို​ရ​၍ ခ​ရစ်​တော်​ဟု​ခေါ်​သော​ယေ​ရှု​သည် ထို​မာ​ရိ​မှ​မွေး​ဖွား​တော်​မူ​၏။
17သို့​ဖြစ်​၍ ဆွေ​မျိုး​အ​စဉ်​အ​ဆက်​စု​စု​ပေါင်း​ကား အာ​ဗြ​ဟံ​မှ ဒါ​ဝိဒ်​အ​ထိ တစ်​ဆယ့်​လေး​ဆက်၊ ဒါ​ဝိဒ်​မှ ဘေ​ဘီ​လုံ​သို့​ရွှေ့​ပြောင်း​ခြင်း​ခံ​ရ​သည့်​အ​ချိန်​အ​ထိ တစ်​ဆယ့်​လေး​ဆက်၊ ဘေ​ဘီ​လုံ​သို့​ရွှေ့​ပြောင်း​ခြင်း​ခံ​ရ​သည့်​အ​ချိန်​မှ ခ​ရစ်​တော်​အ​ထိ တစ်​ဆယ့်​လေး​ဆက်​ဖြစ်​၏။
ယေ​ရှု​ဖွား​မြင်​တော်​မူ​ခြင်း
18ယေ​ရှု​ခ​ရစ်​တော်​၏​ဖွား​မြင်​တော်​မူ​ခြင်း​မှာ ဤ​သို့​ဖြစ်​၏။ ကိုယ်​တော်​၏​မယ်​တော်​မာ​ရိ​သည် ယော​သပ်​နှင့်​စေ့​စပ်​ထား​၍ ပေါင်း​ဖက်​နေ​ထိုင်​ခြင်း​မ​ပြု​မီ သန့်​ရှင်း​သော​ဝိ​ညာဉ်​တော်​အား​ဖြင့် သန္ဓေ​တည်​သည်​ကို တွေ့​ရ​၏။19သူ​၏​ခင်​ပွန်း​ယော​သပ်​သည် ဖြောင့်​မတ်​သော​သူ​ဖြစ်​သည်​နှင့်​အ​ညီ မာ​ရိ​ကို အ​ရှက်​မ​ကွဲ​စေ​လို​သ​ဖြင့် သူ့​ကို​တိတ်​တ​ဆိတ်​ကွာ​ရှင်း​ရန် ရည်​ရွယ်​လေ​၏။
20သို့​သော် ဤ​အ​ကြောင်း​ကို စဉ်း​စား​ဆင်​ခြင်​နေ​စဉ် ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​၏​ကောင်း​ကင်​တ​မန်​သည် ယော​သပ်​အား အိပ်​မက်​ထဲ​တွင်​ထင်​ရှား​၍ “ဒါ​ဝိဒ်​၏​သား​ယော​သပ်၊ မာ​ရိ​အား သင်​၏​ဇ​နီး​အ​ဖြစ်​ယူ​ရ​မည်​ကို မ​စိုး​ရိမ်​နှင့်။ အ​ကြောင်း​မူ​ကား သူ​၌​တည်​နေ​သော​သန္ဓေ​သည် သန့်​ရှင်း​သော​ဝိ​ညာဉ်​တော်​အား​ဖြင့်​ဖြစ်​၏။21သူ​သည် သား​ယောက်ျား​ကို ဖွား​မြင်​လိမ့်​မည်။ ထို​သား​သည် မိ​မိ​၏​လူ​မျိုး​တော်​ကို သူ​တို့​၏​အ​ပြစ်​များ​မှ ကယ်​တင်​မည်​ဖြစ်​သော​ကြောင့် သူ​၏​အ​မည်​ကို ယေ​ရှု​ဟူ​၍​မှည့်​ခေါ်​ရ​မည်”​#လု ၁:၃၁။ဟု မြွက်​ဆို​လေ​၏။
22ဤ​အ​ရာ​အား​လုံး​ဖြစ်​ပျက်​သည်​မှာ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​က23“ကြည့်​ရှု​လော့။ အ​ပျို​က​ညာ​သည် သန္ဓေ​တည်​၍ သား​ယောက်ျား​ကို​ဖွား​မြင်​လိမ့်​မည်။ ထို​သား​၏​အ​မည်​ကို ဧ​မာ​နွေ​လ​ဟု ခေါ်​ကြ​လိမ့်​မည်”​#(ဟေ​ရှာ ၇:၁၄)ဟု ပ​ရော​ဖက်​အား​ဖြင့် မိန့်​တော်​မူ​သည့်​အ​ရာ ပြည့်​စုံ​ခြင်း​သို့​ရောက်​မည့်​အ​ကြောင်း​တည်း။ (ဧ​မာ​နွေ​လ​၏​အ​ဓိပ္ပာယ်​မှာ ‘ငါ​တို့​နှင့်​အ​တူ​ရှိ​တော်​မူ​သော​ဘု​ရား​သ​ခင်’​ဟူ​၍ ဖြစ်​၏။)
24ယော​သပ်​သည် အိပ်​ပျော်​ရာ​မှ နိုး​လာ​သော​အ​ခါ သူ့​အား ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​၏​ကောင်း​ကင်​တ​မန်​မိန့်​မှာ​သည့်​အ​တိုင်း​ပြု​၍ မာ​ရိ​ကို မိ​မိ​၏​ဇ​နီး​အ​ဖြစ်​ယူ​လေ​၏။25သို့​သော် သား​ယောက်ျား​#အ​ချို့​မူ​ရင်း​ကျမ်း​၌ “သား​ဦး”မ​မွေး​ဖွား​မီ​တိုင်​အောင် မာ​ရိ​နှင့်​မ​ဆက်​ဆံ​ဘဲ​နေ​၏။ #တိုက်​ရိုက်​ပြန်​ဆို​လျှင် “သူ့​ကို​မ​သိ​ဘဲ​နေ​၏”ထို​သား​၏​အ​မည်​ကို​လည်း ယေ​ရှု​ဟု​မှည့်​ခေါ်​လေ​၏။