ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:6

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:6 MSB

ယေ​ရှဲ​သည် သား​ဒါ​ဝိဒ်​မင်း​ကြီး​ကို​ရ​၏။ ဒါ​ဝိဒ်​သည် ဥ​ရိ​ယ​၏​မ​ယား​အား​ဖြင့် သား​ရှော​လ​မုန်​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share