ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:14

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:14 MSB

အာ​ဇော်​သည် သား​ဇာ​ဒုတ်​ကို​ရ​၏။ ဇာ​ဒုတ်​သည် သား​အာ​ခိမ်​ကို​ရ​၏။ အာ​ခိမ်​သည် သား​ဧ​လုဒ်​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share