Panagnaꞌan 37
YAKV

Panagnaꞌan 37

37
Inin sabab si Yusup anak Yakubin
1Manjari, si Yakub patennaꞌ laꞌi si lahat bakas paglahatan samanen si Ishak. Lahat miyaꞌan inēnan Kanaꞌan. 2Manjari aka-aka inin sabab si Yakub duk pamilyanen.
Anak si Yakub inēnan si Yusup, subul ne, meꞌ sempukpitun tahun ne umulnen. Magipat iye meꞌ bili-bili samanen magsumbayaꞌ duk meꞌ sakanen, meꞌ anak si Bilha duk si Silpa, meꞌ anda samaden. Manjari sinumbung-sumbung weꞌ si Yusup meꞌ sakanen si samaden.
3Na, kinalasahan si Yusup weꞌ si Yakub amban meꞌ anakne sinduwehin peggeꞌ pag inanakan si Yusup bahiꞌ ne si Yakub. Ubus bu hinanganne si Yusup badjuꞌ hāp manamal. 4Saguwaꞌ meꞌ sakanen, peggeꞌ kataꞌuhande weꞌ kinalasahan iye weꞌ si Yakub pesōng amban siye, bunsi siye pu si Yusup bu gaꞌi siye missā hāp pu si Yusup.
5Dambuwaꞌ sangem neginep si Yusup, bu pag akahanne pungtinaꞌinen mas pesōng siye bunsi si iye. 6Paꞌinne si siye, “Pakale kaꞌam, niyaꞌ teginepku. 7Laꞌi koꞌ kite bi miyaꞌan magpagani buwaꞌ tirigu. Ubus bu maghinang umpung kite bi. Manjari bessuwang umpungkun dongaꞌ duk nengge. Na, umpungbin magtipun koꞌ duk paliput duk pasujud si umpungkun.” 8Paꞌin meꞌ pungtinaꞌinen si iye, “Paꞌinnu ke weꞌ kaꞌu manjari sultan kamihin? Magbayaꞌ ke kew iyan si kami?” Hangkan bunsi siye manamal si iye sabab tineginepne miyaꞌan duk sabab bakas binissānen.
9Ubus bu neginep iye balik duk akahanne meꞌ pungtinaꞌinen, paꞌinne, “Niyaꞌ ne isab teginepku seddili,” paꞌinne. “Ellewin koꞌ duk bulanin duk sempukdembuwaꞌ poteꞌanin pasujud si aku.” 10Inakahan isab weꞌ ne samanen saguwaꞌ inamāhan iye weꞌ ne, paꞌinne, “Ine teꞌ bakas tineginepnu miyaꞌan? Subey kami duk siꞌitnun duk meꞌ pungtinaꞌinun bahasa pasujud si kaꞌu?” 11Kinimbūhan iye weꞌ meꞌ pungtinaꞌinen bu samanen inesseb-esseb weꞌ ne sabab bakas tineginep si Yusup miyaꞌan.
Pinabellihan si Yusup duk taboꞌo hap lahat Misir
12Dembuwaꞌ ellew laꞌi meꞌ saka si Yusupin magipat meꞌ bili-bili samaden tapit si lahat Sekem. 13Paꞌin si Yakub pu si Yusup, “Laꞌi ne meꞌ sakanun īꞌ tapit si Sekem magipat meꞌ bili-bili. Pī kew si siye.” Nambung si Yusup, paꞌinne, “Memes ne ku.” 14Paꞌin samanen, “Pī ne kew payamanun bang sāꞌingge meꞌ sakanu ley duk meꞌ bili-bilihin. Ubus akahanun ku bang sāꞌingge ne siye.” Manjari tahalaꞌ si Yusup amban lahat Hebron pī si Sekem.
15Tekka ne si Yusup laꞌi si Sekem, maglengngan-lengngan iye miha pungtinaꞌinen. Tadugpak iye weꞌ dembuwaꞌ lella bu paꞌinne, “Ine pinihanun?” 16“Gaꞌ. Miha ku hadja meꞌ pungtinaꞌiku,” paꞌinne. “Kataꞌuhannu ke bang intag pagipatande meꞌ bili-bilihin?” 17Nambung aꞌahin, paꞌinne, “Laꞌi ne siye tahalaꞌ. Bakas takaleku bissāde, paꞌinde weꞌ pī siye tudju puweblo Dotan.” Ubus paturul si Yusup si meꞌ pungtinaꞌinen hap Dotan duk tekesuwaꞌne siye laꞌi.
18Tala pe iye, takite ne iye weꞌ meꞌ sakanen. Magisun ne siye weꞌ subey iye papateyde. 19Paꞌinde, “Tiyaꞌ pitu aꞌa luwal maneginepin! 20Papateyte bi iye ubus bu laboꞌte iye dem kupung gaꞌ niyaꞌ boheꞌne. Ubus miyaꞌan paꞌinte bi weꞌ niyaꞌ hayep talun bakas mangan iye. Payamante saꞌ bang ine kaꞌujuran teginepnen!” Iye miyaꞌan pagisunden. 21Pag kale sakaden si Ruben pagisunde miyaꞌan binēbbegan weꞌ ne si Yusup peggeꞌ mabayaꞌ timbulne si Yusup amban antanande. Paꞌinne, “Daꞌa iye papateyte bi.” 22Tambahanne pe, “Daꞌa iye papateyun bi, laboꞌun bi hadja iye dem kupung tuꞌu si lahat gaꞌ niyaꞌ aꞌane inin. Daꞌa iye bakatanun bi.” Puꞌunne missā sā miyaꞌan peggeꞌ tapikilne timbulne si Yusup duk tūrananne pī si samaden.
23Hangkan pag tekka si Yusup si meꞌ pungtinaꞌinen ilarit weꞌ de badjuꞌne mahāp manamalin. 24Ubus bu siniggew iye weꞌ de duk ilaboꞌ dem kupung gaꞌ niyaꞌ boheꞌne. 25Ubus ningkoloꞌ duk mangan ne meꞌ pungtinaꞌine sinduwehin. Sābude mamanganin niyaꞌ takitede grupu meꞌ aꞌa pililitu bangsa Ismaꞌel duk meꞌ untaꞌden. Duwaꞌanden meꞌ bayuꞌ-bayuꞌan bengngi kuweꞌ kamanyan duk tambal. Tekka billaꞌi siye amban lahat Gilꞌad pī hap lahat Misir.
26Manjari paꞌin si Yahud si meꞌ pungtinaꞌinen, “Ine teꞌ kahāpan taꞌeddoꞌten bi bang papateyte bi saliten bi ubus bu tapukante bi bangkeynen? 27Gām pe iye pabellihante bi si meꞌ aꞌa bangsa Ismaꞌel miyaꞌan. Daꞌa iye papateyte bi peggeꞌ pungtinaꞌite bi hep iye.” Ngasip meꞌ pungtinaꞌinen si iye. 28Pag labey meꞌ aꞌa Ismaꞌelin inonot weꞌ de si Yusup amban dem kupung bu pinabellihan weꞌ de duwempūꞌ kayuꞌ pilak teꞌed.#37:28 Masa miyaꞌan, iye halgaꞌnen bang lella bataꞌ-bataꞌ pinabellihan manjari banyagaꞌ. Ubus bu binoꞌo weꞌ meꞌ aꞌa Ismaꞌelin si Yusup pī si lahat Misir.
29Pag balik si Ruben pī si kupung gaꞌ ne laꞌi si Yusup. Manjari hawal susenen ginaret weꞌ ne badjuꞌnen, 30duk pī iye balik si meꞌ pungtinaꞌinen. Paꞌinne si siye, “Gaꞌ ne laꞌi si Yusup,” paꞌinne. “Inumeyku ne si iyehin?” 31Manjari, inin hininangden, ineddoꞌ weꞌ de badjuꞌ Yusupin duk numbaliꞌ siye kambing. Pag ubus sumbaliꞌde papuwaꞌ siye ngalege badjuꞌnen dem lahaꞌ kambingin. 32Ubus paboꞌohande badjuꞌ si Yusup mahāp manamalin pī si samaden duk masan siye, paꞌinde, “Inin takesuwaꞌ kami. Payamanun bang badjuꞌ anaknun ke inin.” 33Takilale weꞌ si Yakub badjuꞌin duk paꞌinne, “Badjuꞌ anakkun du inin. Allō, kinakan weꞌ hayep talun si Yusup!” 34Ubus ginaret weꞌ si Yakub badjuꞌnen bu ne magsemmek karut iye peggeꞌ iye miyaꞌan addat meꞌ aꞌahin bang siye dukka manamalan, duk magdukka iye tiggel manamal. 35Kēmon meꞌ anaknen lella-dende pahemokande iye, saguwaꞌ gaꞌi iye ngatu pinahemokan. Paꞌinne, “Dukka ku si anakkun sampay matey ku.” Manjari, masi pe si Yakub magdukka sabab anaknen.
36Sābu miyaꞌan laꞌi si Misir pinabellihan weꞌ meꞌ aꞌa bangsa Ismaꞌelin si Yusup pu si Potipar, aꞌa Misir. Potipar miyaꞌan dembuwaꞌ aꞌa langkew si meꞌ kapangandelan weꞌ sultan Misirin duk iye kapitan meꞌ guwaldiya sultanin.

© 2019, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Yakan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.