I Jana 3:4-6

I Jana 3:4-6 UBG

Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
UBG: UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Share