Jana 6:69

PSZ
Słowo Życia

69Uwierzyliśmy Ci i wiemy, że jesteś Świętym Synem Boga.