1 Jana 5:16-17

1 Jana 5:16-17 PLNT

Jeśli zobaczycie, że ktoś z wierzących popełnia grzech, proście Boga, aby mu przebaczył, a wtedy Bóg nie pozbawi go życia. Dotyczy to jednak tylko takich grzechów, które nie prowadzą do śmierci. Oczywiście każdy zły czyn jest grzechem, ale nie każdy prowadzi do śmierci.
PLNT: Słowo Życia
Share