YOHANES 2
RJ
2
Tong kelunan kawin tong leboo' Kana
1La'ah duah dau la'o inah kepéh, pu'un irah maneu' ka'an ja'au tong leboo' Kana tong tana' Galilia uban kelunan sinah pu'un kawin. Tinen Yésus pu'un sinah, 2ngan pu'un réh tebai Yésus ngan tebai irah bakéh Néh tai kuman ja'au inah. 3Hun baa' agun réh béé, boh tinen Yésus bara' ngan Yésus ka', Béé lah baa' agun réh ne', ha' néh.
4Ha' Yésus, O redo, kineu' kenin ko'. Bé' jak avéé' tong jaka' Ké', ha' Néh.
5Ka' ha' tinen Néh ngan kelunan sohoo', Ineu'-ineu' éh sohoo' Néh ngan keh, jian keh maneu' éh, ha' néh.
6Tong sebayang irah Yahudi pu'un kuraa'-kuraa' adet tong ngeni'ai, kenat péh pu'un nem tajau éh nodoo' réh sinah. Siget-siget tajau inah pu'un duah teleu' poloo' koléé' réh ngeluang baa' tong néh. 7Ka' ha' Yésus ngan irah kelunan sohoo', Jian keh ngeluang baa' lem kekat tajau nah, ha' Néh. Boh irah mena' baa' lem tajau inah avéé' néh penoo' mutaa'. 8Boh Yésus pané kepéh ngan réh, ka' ha' Néh, Jian keh tebung éh hun iteu' ngan mena' éh ngan lakei' pengeja'au réh nah, ha' Néh. Pelapah réh tai mena' éh. 9Hun pengeja'au nah mesep baa' inah lepah paléu malui baa' agun, bé' éh jam jin semah réh alaa' éh kenat, bang irah éh tebung éh nah awah éh jam éh, boh pengeja'au nah tebai lakei' éh kawin nah. 10Ka' ha' pengeja'au nah ngan néh, Malai réh mena' baa' agun éh méé tenah, hun réh lepah beso, boh réh mena' baa' agun éh mabah awah kepéh. Bang ka'au' pu'un modoo' baa' agun éh méé ngan mena' éh hun iteu' kepéh, ha' néh.
11Inah éh kereja' Yésus tenah éh neu' Néh tong leboo' Kana tong tana' Galilia, sinah Éh pepoléng pengaren Néh, ngan irah bakéh Néh ngelan tong Néh.
12 # Mat. 4:13 La'o inah kepéh lakau Yésus ngan tinen Néh ngan padéé' Néh ngan irah bakéh Néh ke' réh tai leboo' Kapernaum. Sinah réh mokoo' duah teleu' dau kelebéé'.
Tong Yésus tai umaa' Allah
(Mat. 21:12-13, Mrk. 11:15-17, Luk. 19:45-46)
13 # Kel. 12 1-27 La'o inah lakau Yésus tai leboo' Yérusalem uban danii' irah Yahudi maneu' penguman pemung tong Dau Ja'au Paska. 14Tai Éh tong umaa' Allah, boh Éh na'at kuraa'-kuraa' kelunan éh melih sapé' ngan melih domba ngan juhit éh barei' punai sinah, kenat péh pu'un kelunan éh ngeliwah rigit irah éh tai dau ja'au inah, pu'un réh menyun sinah maneu' kenat. 15Yésus alaa' talei' ke' Néh memerah ngan pekelap kekat ka'an olong réh jin umaa' Allah ngan muit mija kelunan éh ngeliwah rigit nah ngan Iah murat kekat rigit réh. 16Ka' ha' Néh ngan irah éh melih juhit éh barei' juhit punai nah, Keh alaa' kekat juhit keh nah jin siteu' mai keh maneu' lamin Tamen Ké' iteu' lamin jalan kelunan pebelih awah, ha' Néh. 17#Msm. 69:10 Boh irah bakéh Néh nesen tong ha' lem surat Allah éh bara', kegahang kenin Ké' seruh tong lamin Ko' Tuhan, akam Ké' pejeléé' barei' tekok luten! ha' lem surat Allah.
18Tovoo' Yésus pekelap réh nah, irah Yahudi neteng Éh, ka' ha' réh, Ko' maneu' jah telana' éh ja'au dokoo' mé' omok jam ka'au' pu'un penyukat omok pekelap réh kenat, ha' réh.
19 # Mat. 26:61, 27:40, Mrk. 14:58, 15:29 Ka' ha' Yésus mipa réh, Nasa' umaa' Allah iteu', boh Akeu' maneu' éh dalem teleu' dau awah kepéh, ha' Néh.
20Ka' ha' irah Yahudi kepéh, Pat poloo' nem ta'un kelebéé' kelunan kereja' maneu' umaa' Allah iteu', omok Ka'au' maneu' éh kepéh dalem teleu' dau awah, ha' réh.
21Bang umaa' Allah éh benara' Yésus nah, inah éh usah Néh. 22Hun Yésus lepah betéé' murip jin patai Néh, boh irah bakéh Néh nesen tong ha' Néh inah, ngan pu'un réh ngelan tong ha' lem surat Allah ngan kekat éh benara' Yésus nah.
Yésus jam kenin kekat kelunan
23Hun Yésus pu'un tong Dau Ja'au Paska tong leboo' Yérusalem nah, pinaa' kelunan ngelan tong Néh uban réh na'at kekat éh naneu' Néh. 24Bang bé' Yésus omok jah awah kenin ngan réh. 25Bé' tusah kelunan tai bara' barék kelunan éh jah ngan Néh, uban Iah tengéé' jam kekat éh dalem kenin kelunan béé.

Irah éh suai © 2009, Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright © 2009 The Bible Society of Malaysia

Éh Keruwah koléé senuai © 2011 Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright 2011 The Bible society of Malaysia

Learn More About Rengah Jian