Jan 2:23

Jan 2:23 SUCNT

Dadi, kobon non pa dituꞌ sog Jerusalem sog tang nog ginang nilan kituꞌ nog iningolanan Liniusan, modakol gotow og tinumud dianon sabap sog gingyataꞌanan nog ininang non.
SUCNT: Kitab Bogu Pasad taluʼ nog Mikpongon
Share