Psalmy 96:10

Psalmy 96:10 PBG

Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości.
PBG: Biblia Gdańska
Share