V Mojżeszowa 19:9

V Mojżeszowa 19:9 PBG

Jeźliże będziesz strzegł wszystkich tych przykazań, i czynił je, które ja dziś rozkazuję tobie, żebyś miłował Pana, Boga twego, i chdził drogami jego po wszystkie dni, tedy przydasz sobie jeszcze trzy miasta do onych trzech miast.
PBG: Biblia Gdańska
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to V Mojżeszowa 19:9