Son 1
WERNT

Son 1

1
Këm Ngönte wëwëetaringtak omën sak oröa
1Ngaan panëër kutömre yang won wiaan Këm Ngön pi wakaima. Këm Ngön pi Anuturing wakaima. Këm Ngön pi Anutu tapöp. 2Ngaan panëër pi Anuturing wë. 3Piaripök ël epot pout ket ëauwaar. Omën nant kan naöökëlaan naaröön. Won, Anutu puuk Këm Ngön piin maan omën ël epot pout ket ëa. 4Pël ëak pimënt wëwë pepap pël saarëën pim wëwë pötak omnarö piin kön wiipenëak ëwa elnia. 5Ëwa pepap pi ëwa elnieim wë. Pötaanök koutak ëwaat ngep naalmëëpan.
6Omën namp Anutuuk wes mëën oröa yapinte Son. 7Pi ëwa pöta ngönte omnaröen ök maan ëwa pepapön kön wi kosang wasëpënëak oröa. 8Son pi pöp ëwa wonöp pi om ëwa pepapë ngönte ök apënëak oröa. 9Ëwa pep kë pöp pi oröak yangerakë omën pourö ëwa elnia, wë epop.
10Anutu puuk Këm Ngön piin maan puuk yangerakë omënere omnant ket ëaup pitring wëënak pit piin ëwat nasën wakaima. 11Pi pimtë yang songöntak oröak wëënak omnarö pit piin ngöntre kar naalmëën ëa. 12Ën omën ngöntre kar elmëak piin kön wi kosang wesaurö tiar Yesuuk pimëën yaö niwasën wë Anutuu koröngre ru seim wë. 13Tiar omnaröa yaaul Anutuu koröngre ru sak naön. Ëlre peparö pitëm kentöök ma könöök pël naën. Anutu puuk elniin pim koröngre ru seim wë.
14Këm Ngön pi omën orö rëak tenim tekrak wëën ten pim ë rangiatön iteneimaut. Pi komre kolap elnieimeë ngön këët pëën ök niaimaup. Ten pim ë rangiat iteneimaö pöt Anutuuk pim ru kopëtap mena.
15Son i yamëaup pi ru pöpë songönten war wesak ök mëak epël mëëa. “Omën epopön ne ngaan arën epël ök niiaut. ‘Omën nem ënëm yewais pöp puukëër kaöap. Ne naaröön wiaan pi wakaimaup.’” 16Pi komre kolap pepap yak tiar pourö pim naëlaan komre kolap kësangën yaalniin nganngan weim wë. 17Pöt tol ëënak? Anutuuk tiarimëën tektek ngönöt pëën Moses pim moresi mowiin nina. Pël ëautak Yesu Kristo puuk komre kolap niwesak ngön këët tekeri wes nina. 18Omën nampök Anutuun itnaangkëntak pim Ruup pimtokëër Pepapring wëaup. Pötaanök Pepapë songönte war wesak tiarën ök yenia.
Son i yamëaupök war wesak mëëa
(Matiu 3:1-12; Maak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19Yuta ngarangk Yerusalem kak wëaurö pit Anutuun kiri ar yaaö naröere Liwai ngönën omën narö Sonë naë wes mëën së epël pëlpël mëëa. “Ni talëp?” 20Pël maan Son pi ngep naën war wesak epël ök mëëa. “Ne Yaö Mëëaup, Kristo won.” 21Pël maan pit piin kaalak epël pëlpël mëëa. “Ën ni Anutuu tektek ngön yaaö omnamp Elia ma?” Pël maan pi wonwon mëëa. Pël maan pit kaalak epël pëlpël mëëa. “Ma ni Anutuu tektek ngön yaaö omnamp tenim kor wakaima pöp ma?” Pël maan pi kaalak wonwon mëëa. 22Pël maan pit epël mëëa. “Ën ni talëp? Tenim wes nimëauröen së ök menaan. Nim songönten ök nia. Nimtok nimtëën talëp yamëëaup?” 23Pël maan Son puuk epël mëëa.
“Ne yang pultak wë ngön ëak epël yaaup.
‘Aköpëën kanö ngëseë.’
Ngaanëër Anutuu tektek ngön yaaö omnamp Aisaia pim tektek ngön ëa pöt nem naë kë yaarö.” 24Pël maan omën wes mëauröa naëaan Parisi ngönën omën narö pit piin epël pëlpël mëëa. 25“Ni Kristo won, ma ni Elia won ma ni Anutuu tektek ngön yaaö omnamp tenim kor wakaima pöp won ëën pöt ni tol ëënak omnarö i yamëaup?” 26Pël maan Son pi epël mëëa. “Ne omnarö i yaaptaring yamëaup. Ën omën namp arim tekrak wëën itnaangkën wë. 27Ne utpet epopök yok pangk pim ing korötepar wii nemowilngan.”
28Yotan i pouuk Petani kak Son pim omnarö i mëa lup pötak ngön pöt oröa.
Yesu Anutuu Sëpsëp Ruup
29Ëlpamök Son pi itna pöt Yesu yewaisën itenak epël mëëa. “Iteneë. Ëngkop Anutuu Sëpsëp Ruup. Kiri ar yaaurö sëpsëp ruurö Anutuuk omnaröa ketöt won wasëpënëak pit kiri ar ë yaë ök tapël Anutuuk tiar omnaröa ketöt puuk won niwasëpënëak wes mëën oröaup. 30Omën pipopönök ne ngaan epël niiaut. ‘Omën nem ënëm yewais pöp puukëër kaöap. Ne naaröön wiaan pi wakaimaup.’ 31Nemëntta piin köpëlëp. Pël ëautak ar Israel omnarö piin ëwat sënëak i yanimë.” 32-33Pël niak Son pi epël yenia. “Neenta köpël wëënak Anutuu omnarö i momëëmëak neeaupök epël neeaut. ‘Ni omën namp i yemomëën Ngëëngk Pulö irë rangk ngentiak öpna puopök omnarö Ngëëngk Pulö momëëmpnaap.’ Pël neaan ne itaangkën Ngëëngk Pulö int ekëpë ök sak kutömweriaan irë pim rangk ngentiak wëa. 34Ne pöten itenak war wes niamaan. Yaap, epop Anutuu Ruup.”
Yesuuk ru kong nent koira
35Ëlpamök Son pim ru naarring wë 36itaangkën Yesu kan yesën epël ök yenia. “Iteneë. Ëngkop Anutuu Sëpsëp Ruup.” 37Pël niaan tenip kat wiak Yesuu ënëm saut. 38Pël ëën Yesu kaip ti itaangkën tenip pim ënëm yesën itenak epël pëlpël yenia. “Arip oröp wë yewais?” Pël niaan tenip epël pëël mëëaut. “Rë yanuulaup, ni ka taltak wëaup?” 39Pël maan Yesuuk tenipön epël yenia. “Arip wais iteneë.” Pël niaan tenip piiring së ka wëauten itenak kët taptak piiring wë ka uraut. Tenip wiap kan 4 kilok saut pötaanök.
40Yokot Son pim ngönte kat wiak neering Yesuu ënëm sa pöpë yapinte Entru, Saimon Pita pim nangap. 41Pi teëntom së pim nanëp Saimon koirak epël ök mëëa. “Tenip Anutuu Yaö Mëëaup Kristo koirak itenaut.” 42Pël mëak Entruuk Saimon koirak Yesuu naë waisa. Pël ëën Yesuuk Saimon piin itenak epël mëëa. “Ni Saimon, Sonë ruup. Ne nim yapinte Sipas yeniak.” Yapin Sipas pötere Pita pötepar tiarim ngöntak kël.
Yesuuk Pilipre Nataniel koira
43Ëlpamök Yesu pi Kalili yangerakë sëpënëak kön wia. Pël ëak itaangkën Pilip wëën epël ök mëëa. “Ni nem ruuröaring wë.” 44Pilip pi Entruure Pita piarpim ka songönte Pesaita pörekaanëp. 45Pilip pi së Nataniel koirak epël ök mëëa. “Ngaanëër Anutuuk ngön kosangöt Moses mangkën retëng ëëre tektek ngön yaauröa retëng ë pël ëaut kat wieim pöp ten koiraut. Pöp Yesu Yosep pim ruup Nasaret kakaanëp.” 46Pël maan Nataniel pi epël mëëa. “Omën ompyaup ke pëlëp Nasaret kakaan naarööpanpe.” Pël maan Pilipök epël mëëa. “Wais itaampëën.” 47Pël mëak Pilip Nataniel koirak Yesu pim naë waisën itenak pim songönten epël yenia. “Omën yewais ëngköp pi yaap Israel omën yaapöp. Pi morököt wonöp.” 48Pël yeniaan Nataniel pi Yesuun epël yema. “Ni tol ëak nem songönten ëwat wëën?” Pël maan Yesuuk epël yema. “Pilipök ngön neniaan wiaan ni kem songöntak wëën itenaut.” 49Pël maan Nataniel kangiir epël mëëaut. “O rë yanuulaup. Ni Anutuu Ruup. Ni Israel omnaröa omën omp aköp.” 50Maan Yesuuk kangiir epël ök yema. “Kem songöntak wëën nem itnak niiaö kot taptaan kön wi kosang yenewasën. Pötaanök ënëmak omën kaöat oröön itaampëët.” 51Pël mëak Yesuuk kaalak rangk epël yema. “Ne yaap pan niamaan. Ënëmak ar itaangkën kutömwer kan tëën Anutuu enselörö Omën Këëp nem naë isak yeiraan itaampunëët.”

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Ngönën Pepewer