DEUTERONOMIUM 23
BB
23
Wie wel en niet in de gemeente van de Heer mogen komen
1Een man die gewond of verminkt is aan zijn geslachtsdelen, mag niet in de gemeente van de Heer komen.
2Als een man kinderen krijgt bij een vrouw met wie hij niet getrouwd is, mogen die kinderen niet in de gemeente van de Heer komen. Zelfs de tiende familie ná hen mag niet in de gemeente van de Heer komen.
3Ammonieten en Moabieten zullen nooit in de gemeente van de Heer mogen komen. Zelfs de tiende familie van hen die nu leven mag niet in de gemeente van de Heer komen. 4Want toen jullie uit Egypte waren vertrokken, wilden zij jullie geen brood en water geven. En ook hebben ze Bileam, de zoon van Beor, uit Petor in Mesopotamië gehuurd om jullie te vervloeken. 5Maar jullie Heer God heeft niet naar Bileam willen luisteren. Hij heeft de vervloeking veranderd in een zegen, omdat Hij van jullie houdt. 6Nooit mogen jullie meewerken aan het geluk of de voorspoed van de Ammonieten en Moabieten.
7Maar Edomieten mogen jullie niet haten, want zij zijn familie van jullie. #Edom is een andere naam van Esau (Lees Genesis 25 vers 21-36 en Genesis 36 vers 1). Ezau was de voorvader van de Edomieten. Hij was de tweelingbroer van Jakob, die later de naam Israël kreeg. Uit Israël is het volk Israël ontstaan. Daarom is het volk Edom 'familie' van het volk Israël. Ook Egyptenaren mogen jullie niet haten, want jullie hebben als vreemdelingen in hun land gewoond. 8De kinderen van de kleinkinderen van de Egyptenaren die nu leven, mogen in de gemeente van de Heer komen.
Reinheid in het tentenkamp
9Als jullie leger optrekt naar jullie vijanden, mogen jullie niets doen wat het tentenkamp onrein maakt.
10Als een man 's nachts een zaadlozing heeft gehad, is hij onrein. Daarom moet hij die dag buiten het tentenkamp blijven. 11's Avonds moet hij zich wassen, en bij zonsondergang mag hij weer in het tentenkamp komen.
12Jullie moeten het tentenkamp uitgaan als je naar de wc moet. 13Neem een schepje mee om een gat graven en gooi het gat weer dicht als je klaar bent. 14Want jullie Heer God is in jullie tentenkamp. Hij wil jullie beschermen en jullie de overwinning geven. Daarom moet jullie tentenkamp schoon zijn, zodat Hij niets onfatsoenlijks bij jullie vindt. Anders wil Hij niet bij jullie blijven.
Andere wetten
15Als een slaaf is weggevlucht van zijn meester #Hier wordt een slaaf bedoeld van een meester in een ander land. Als hij naar Israël gevlucht was, mocht hij daar blijven., mogen jullie hem niet aan zijn meester uitleveren. 16Hij mag bij jullie wonen waar hij wil. Hij mag zelf kiezen in welke stad. Jullie mogen hem niet slecht behandelen.
17Jullie zonen en dochters mogen geen hoer zijn. #Het kan zijn dat hier bedoeld wordt dat ze hun zonen en dochters niet aan een afgoden-tempel mogen geven als tempelhoer. In andere landen werd dat namelijk gedaan: mannen hadden seks met tempelhoeren (jongens en meisjes) omdat dat hoorde bij de dienst aan hun afgoden. Maar het was ook verboden om een gewone hoer te zijn. Toch werd daar niet veel tegen gedaan. 18En jullie mogen geen geld aan jullie Heer God geven dat jullie hebben verdiend met hoererij. Ook mogen jullie met zulk geld geen belofte afbetalen die jullie aan de Heer hebben gedaan. Want jullie Heer God vindt het walgelijk als jullie zulke dingen doen.
19Vraag geen rente als jullie geld of voedsel of iets anders aan een Israëliet uitlenen. 20Van buitenlanders mogen jullie rente vragen, maar niet van je volksgenoten. Dan zal de Heer God goed voor jullie zijn bij alles wat jullie doen in het land dat jullie gaan veroveren.
21Als je de Heer God iets belooft, stel dan niet uit om te doen wat je hebt beloofd. Want de Heer God wil dat je doet wat je hebt beloofd. Als je dat niet doet, ben je schuldig. 22Maar als je geen belofte doet, kun je hierin ook niets verkeerd doen. 23Je moet alles doen wat je aan God hebt beloofd. Je was immers niet verplicht om iets te beloven. Je wilde het zelf.
24Als je in iemands wijngaard loopt, mag je van zijn druiven eten als je honger hebt. Je mag zoveel eten als je wil. Maar je mag geen druiven ergens in meenemen. 25Als je door iemands korenveld loopt, mag je met je hand aren plukken. Maar je mag er niets met je maaimes maaien. (lees verder)

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016

Learn More About BasisBijbel