Loos 6:19

Loos 6:19 HMOWSV

Kuv hais raws li neeg ib txwm hais vim nej lub cev nqaij tseem tsis muaj zog. Nej muab nej lub cev txhua yam ua kev phem kev qias li qhev thiab ua tej kev txhaum uas nej ua tag ua thiab li qhev li cas, nimno nej cia li muab nej lub cev txhua yam ua txojkev ncaj ncees li qhev ib yam li ntawd kom thiaj raug muab cais kom dawb huv.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share