Malakau 16:12

Malakau 16:12 HMOWSV

Dhau ntawd Yexus hloov dua lub cev lus tshwm rau ob tug thwjtim pom rau thaum ob tug tabtom taug kev nraum lub nroog.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share