Malakau 16:10

Malakau 16:10 HMOWSV

Maivliag thiaj mus hais rau cov uas txeev nrog Yexus nyob rau thaum lawv tabtom nyuaj siab thiab quaj ntsuag.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share