Malakau 16:1

Malakau 16:1 HMOWSV

Thaum dhau hnub Xanpatau lawm, Maivliag Madala thiab Maivliag uas yog Yakaunpau niam thiab Xalaume lawv mus yuav tshuaj tsw qab coj mus pleev Yexus lub cev.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share