Levi Tej Kevcai 15:20

Levi Tej Kevcai 15:20 HMOWSV

Thaum tus pojniam ntawd tseem qias tsis huv, yog nws pw lossis zaum ib yam dabtsi, tej ntawd kuj qias tsis huv.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share