Levi Tej Kevcai 15:19

Levi Tej Kevcai 15:19 HMOWSV

“ ‘Thaum tus pojniam twg coj khaub ncaws uas yog ua pojniam txhua lub hli, nws yuav qias tsis huv xya hnub. Leejtwg kov raug nws tus ntawd kuj qias tsis huv txog tsaus ntuj.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share