Khiav Dim 40:35

Khiav Dim 40:35 HMOWSV

Mauxe nkag tsis tau rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib vim tus ncej huab los roos ti nkaus lub tsev thiab Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus hauv Yawmsaub lub tsev ntawd.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share