Khiav Dim 30:5

Khiav Dim 30:5 HMOWSV

Muab ntoo kub twg los ua ob tug las kwv thiab muab kub luam ob tug las ntawd.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share