Khiav Dim 30:33

Khiav Dim 30:33 HMOWSV

Yog leejtwg ua ib co roj tsw qab zoo li no thiab muab cov roj no coj mus hliv ywg rau lwm tus uas tsis yog pov thawj mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm ntawm nws haiv neeg mus.’ ”
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Khiav Dim 30:33