Salmo 8:3

Salmo 8:3 ASND

Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha, at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Salmo 8:3

Share