Salmo 8:1

Salmo 8:1 ASND

O PANGINOON, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo, at ipinakita nʼyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share