Salmo 7:8

Salmo 7:8 ASND

Kayo PANGINOON ang humahatol sa lahat ng tao. Patunayan nʼyo sa kanila na mali ang kanilang mga paratang laban sa akin, dahil alam nʼyo na akoʼy matuwid, at namumuhay nang wasto.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share