Salmo 7:7

Salmo 7:7 ASND

Tipunin nʼyo ang lahat ng bansa sa palibot nʼyo, at pamahalaan nʼyo sila mula sa langit.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share