Salmo 7:5

Salmo 7:5 ASND

hayaan nʼyong usigin ako ng aking mga kaaway at talunin. Hayaan nʼyong tapakan nila ako hanggang sa mamatay, at pabayaan sa lupa ang aking bangkay.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share